Về tôi

Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc khi cố gắng đánh một quả cầu tốt hoặc thậm chí đảo ngược tỷ số trên sân, tôi tìm thấy mục tiêu tiếp theo và động lực để nỗ lực tiếp theo sau mỗi trận thua.

 Tôi mong bạn có thể nỗ lực cùng tôi trên con đường cầu lông!